ارزش های چارتکس

تمام تصمیماتی که در چارتکس گرفته شده براساس ارزش هایی است که تیم مدیریت و تمام اعضای تیم از آن اطلاع دارند و از آن پشتیبانی می کنند. این ارزش ها عبارتند از:

 

    بهترین بودن:اعضای تیم در چارتکس همگی افراد مسئول و واجد شرایط هستند و با اهداف بهبودی و با نگرش غیر متضاد در جهت ارائه خدمات عالی عمل می کنند. فضای کاری همواره درحال رشد است.

 

    تمرکز بر مشتری: همه فرایندها و جریان های کار با هدف براوردن نیازهای مشتریان ما و بهبود کسب و کارشان انجام می شوند. کارکنان همیشه باید در هر زمان در صدد افزایش رضایت مشتریان باشند.

 

    نتیجه گرایی : درآمد کارکنان به نتیجه کارشان بستگی دارد. در چارتکس خروجی کار تک تک کارکنان بررسی میشود و در صورتیکه نتیجه کار هر یک از کارکنان ارزشی برای شرکت ایجاد کند و رضایت بیشتر مشتری را به همراه داشته باشد از طرف شرکت پاداش های متناسب پرداخت میگردد.

 

    کار تیمی:در دنیایی با تغییرات سریع و جهانی به دلیل وجود اینترنت, توانایی کارکنان برای کار در تیم های مختلف برای چارتکس حیاتی است. توانایی اعضای تیم برای دستیابی به اهداف تیم, با توجه به در نظر گرفتن این که تصمیمات آن ها ممکن است بر کارکرد سایر اعضای تیم تاثیر بگذارد, یک محیط سالم را ایجاد می کند که در ان مهارت ها و تجربه اعضا با تیم به اشتراک گذاشته می شود و باعث می شود اعضای تیم به سازمانی که در ان کار می کنند افتخار کنند.

 

    انعطاف پذیری: چارتکس شرکتی است که سرویس هایش  365 روز سال و 24 ساعته در دسترس هستند، این بدان معنی است که همیشه امکان کار کردن در خارج از ساعات اداری وجود دارد. بنابر این کارکردن در خارج از ساعات اداری از کارکنان انتظار میرود و چارتکس در خصوص پرداخت اضافه کاری به کارکنان خود انعطاف پذیر است.

 

محیطی شاد و غیررسمی: ما در چارتکس اگاهیم که بزرگترین دارایی ما اعضای تیم مان هستند. ما کارکنان خود را تشویق می کنیم تا کیفیت زندگی سایر اعضای تیم را در ساعات کاری و در خارج از ان بهبود بخشند. مسئولان شرکت  همواره در دسترس هستند و در صورت بروز مشکل برای هر یک از کارکنان حداکثر تلاش و حمایت خود را انجام میدهند.


سوداوری: چارتکس میداند که سودآوری لازمه پیشرفت تجاری و موفقیت در تحقیق و توسعه است.