سرویس رزرواسیون پروازهای چارتری

آژنس های مسافرتی که در ایران اقدام به چارتر کردن پروازها مینمایند از یکی از ۳ نرم افزار های موجود در بازار معمولا استفاده میکنند. چارتکس با اتصال به این نرم افزار ها ، پروازهای چارتری چارتر کنندگان معتبر را دریافت نموده و پس از تجمیع در موتور رزرواسیون چارتکس داده ها استاندارد سازی و تجمیع شده و با فرمت استاندارد موتور چارتکس از طریق وب سرویس جهت استفاده در سایت و اپلیکیشن آژانس آماده استفاده میگردد.

در back office چارتکس امکان تنظیم روکشی قیمت و مشاهده موجود وب سرویس ها وجود دارد. در بخش گزارش فروش بلیط میتوان بلیط های فروخته شده را با جزییات کامل مشاهده نمود.